Κατηγορίες εικόνων-Τιμές

Στα σχέδια των κατηγοριών που ακολουθούν κατασκευάζουμε

όποια εικόνα Αγίου θέλετε.

Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με χαρακτό περίγραμμα απλές
Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με χαρακτό  περίγραμμα χρυσοτυπία

Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με διπλό περίγραμμα απλές

Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με διπλό περίγραμμα χρυσοτυπία
Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με λαξευμένο περίγραμμα απλές

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίας
Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με λαξευμένο περίγραμμα χρυσοτυπία

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίαςΕικόνες ξύλινες χειροποίητες με περίγραμμα παλαίωσης απλές

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίαςΕικόνες ξύλινες χειροποίητες με περίγραμμα παλαίωσης χρυσοτυπία

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίαςΕικόνες ξύλινες χειροποίητες με περίγραμμα λαξευτό απλές

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίας

Εικόνες ξύλινες χειροποίητες με περίγραμμα λαξευτό χρυσοτυπία

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίας
Εικόνες ξύλινες χειροποίητες ανάγλυφες χρυσοτυπία

Δείτε τις εικόνες αυτής της κατηγορίας