Αγία Ειρήνη

621-622-623-ειρηνη-Ειρηνη-εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion-αγιος-άγιος-Άγιος-αγιοι-άγιοι-Άγιοι-αγια-αγία-Αγία


"Αγία Ειρήνη " εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με λαξευμένο περίγραμμα 
χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Δημήτριος

618-619-620-δημητριος-Δημητριος-δημήτριος-Δημήτριος-εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion-αγιος-άγιος-Άγιος-αγιοι-άγιοι-Άγιοι-αγια-αγία-Αγία


"Άγιος Δημήτριος " εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με λαξευμένο περίγραμμα  
χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία η Γλυκοφιλούσα

612-613-614-παναγια-παναγία-Παναγία-Γλυκοφιλούσα-εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion


"Παναγία με Χριστό η Γλυκοφιλούσα" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με λαξευμένο περίγραμμα χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Νικόλαος

615-616-617-αγιος άγιος Άγιος νικόλαος Νικολαος Νικόλαος- www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion


"Άγιος Νικόλαος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με λαξευμένο περίγραμμα
 χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 


Ο Νυμφίος

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Ο Νυμφίος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με περίγραμμα λαξευμένο στο χέρι χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με περίγραμμα λαξευμένο στο χέρι χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις.

Μιχαήλ και Γαβριήλ Άγιοι Ταξιάρχαι

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Μιχαήλ και Γαβριήλ Άγιοι Ταξιάρχαι" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με περίγραμμα λαξευμένο στο χέρι χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις.