Άγιος Δημήτριος

618-619-620-δημητριος-Δημητριος-δημήτριος-Δημήτριος-εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion-αγιος-άγιος-Άγιος-αγιοι-άγιοι-Άγιοι-αγια-αγία-Αγία


"Άγιος Δημήτριος " εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με λαξευμένο περίγραμμα  
χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Δημήτριος

221-222-223-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Δημήτριος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα 
χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Δημήτριος

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με περίγραμμα λαξευτό χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Δημήτριος Ο Μυροβλύτης

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με περίγραμμα παλαίωσης χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις.