Άγιος Δημήτριος

221-222-223-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Δημήτριος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα 
χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Άγιος Νικόλαος

224-225-226-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Άγιος Νικόλαος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα
 χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία με Χριστό Καζάν

227-228-229-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία με Χριστό Καζάν" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό 
περίγραμμα χρυσοτυπία.Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία η Πορταΐτισσα

212-213-214-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Πορταΐτισσα" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη  με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις. 

Ο Μυστικός Δείπνος

218-219-220-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Ο Μυστικός Δείπνος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη  με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις. 

Χριστός Ευλογών

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Χριστός Ευλογών" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις. 

Η Αγία Τριάς

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Η Αγία Τριάς" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. 
Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία Ζωοδόχος Πηγή

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία Ζωοδόχος Πηγή" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις. 

Ο Νυμφίος

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Ιησούς Εσταυρωμένος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία η Αμόλυντος

www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Αμόλυντος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με χαρακτό περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις.