Παναγία η Γοργοϋπήκοος

κωδικός-1109-1110-1111-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Γοργοϋπήκοος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη με ανάγλυφο περίγραμμα χρυσοτυπία. Σε διάφορες διαστάσεις.

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

1106-1107-1108-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Γοργοϋπήκοος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη ανάγλυφη χρυσοτυπία. 
Σε διάφορες διαστάσεις.

Παναγία η Μεγαλόχαρη

1100-1101-1102-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Μεγαλόχαρη" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη ανάγλυφη χρυσοτυπία. 
Σε διάφορες διαστάσεις. 

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

1103-1104-1105-www.articons.gr  εικόνες αγίων χειροποίητες εργαστήριο προσφορές πώληση χονδρική λιανική art icons eikones agion

"Παναγία η Γοργοϋπήκοος" εικόνα σε ξύλο mdf χειροποίητη ανάγλυφη χρυσοτυπία. 
Σε διάφορες διαστάσεις.